Home

Welkom op de site van Uitvaartvereniging "Hulp en Steun" Landgraaf.

 

 

"Hulp en Steun" is een Natura uitvaartvereniging die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis of de crematie van haar leden te laten verzorgen. Voor onderlinge waarborg worden de financiële lasten over de leden verspreid.

"Hulp en Steun" heeft circa 6.000 leden en is gevestigd te Landgraaf. 

Algemene Levenvergadering
De algemene ledenvergadering gepland op 20 mei 2020 gaat niet door vanwege de maatregelen rondom het Corona-virus.
De vergadering wordt verplaatst naar het najaar. We zullen u nader informeren als we een datum hebben gepland.