Home

Welkom op de site van Uitvaartvereniging "Hulp en Steun" Landgraaf.

 

 

"Hulp en Steun" is een Natura uitvaartvereniging die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk en op waardige wijze de begrafenis of de crematie van haar leden te laten verzorgen. Voor onderlinge waarborg worden de financiële lasten over de leden verspreid.

"Hulp en Steun" heeft circa 6.000 leden en is gevestigd te Landgraaf. 

Algemene Levenvergadering
De uitgestelde ledenvergadering is gepland voor 29 september 2021 om 18:30 uur in de  harmoniezaal, Sunplein 19 te Landgraaf.
Als u interesse heeft om de vergadering bij te wonen verzoeken wij u dit door te geven aan de secretaris
. (via e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefoon 045-5326317)

Wij zullen dan een week van te voren de stukken doen toekomen.