De begrafenis bevat de volgende voorzieningen:

-  vervoer van de overledene naar het mortuarium binnen Nederland, indien het overlijden buiten de woonplaats heeft plaatsgevonden met een maximum van 50 km

-  grafkist (verenigingsmodel)

-  verzorging van de overledene

-  opbaarkosten maximaal 4 dagen

-  rouwauto

-  4 dragers en een leider bij de uitvaartplechtigheid

-  grafdelvings-kosten

-  de algehele regeling van de formaliteiten in Nederland

-  rouwdrukwerk: 50 rouwbrieven met porto

-  200 gedachtenisprentjes conform de bij de vereniging gebruikelijke types

-  door het bestuur vast te stellen vrij besteedbaar bedrag
-  uittreksel gemeente